O mně

Naša práca Veštiareň Magica team Od roku 1996 do 2012 sme sa osobne stretli s vyše 3000 klientmi, cez 16 000 krát sme pomáhali na diaľku, 111 krát sme vycestovali za klientmi mimo Slovenska, 16 letných sezón sme strávili s klientmi na ezoterických pobytoch pri mori, 918 priestorov sme zbavili negatívnych energíi... TOPlist

Náhodné fotografie

Reklama

Výhodná Pôžička bez príjmu pomôže kedykoľvek.Význam čísel

Životné číslo Dátum vášho narodenia určuje Vaše najzákladnejšie a najdôležitejšie číslo, životné číslo, je dané raz a navždy a nikdy sa nezmení. Má rozhodujúci vplyv na celý Váš život, udáva mu smer a určuje lekcie, ktoré sa máte naučiť. Životné číslo má zvláštne vlastnosti a rysy, ktoré sa dajú modifikovať postupne prebiehajúcimi cyklami, ale navždy zostane súčasť vášho najvnútornejšieho bytia. Postup: Sčítajte jednotlivé číslice dátumu vášho narodenia vrátane vášho uvedeného neskrátene, pokiaľ Vám nezostane jediná číslica. 11 a 22 sú samy o sebe dominantné čísla a majú vlastný výklad. Príklad: Narodili ste sa 22.11.1990 = 2+2+1+1+1+9+9+0 = 25 = 2+5 = 7 Čísla 1 smelý, dominantný, mocný, priekopnícky, imaginatívni 2 pasívny, vnímavý, intuitívny, harmonizujúci, citový 3 tvorivý, aktívny, všestranný, nezávislí, idealistický 4 logický, praktický, spoľahlivý, oboma nohami na zemi 5 aktívny, slobodymilovný, duchaprítomný, zvedavý 6 starostlivý, súcitný, tvorivý, idealistický 7 pozorný, analytický, vynaliezavý, hlboko mysliaci, rozjímavý 8 autoritatívny, energetický, zodpovedný, vytrvalý, duchovný 9 súcitný, objektívny, tvorivý, teatrálny, dobrosrdečný Čísla od 1 do 9 sú základné alebo jednoduché čísla, zatiaľ čo od 10 do 65 sú čísla zložené. Podľa Pythagora sa v numerológií používajú čísla 1 až 9 a pomocou nich robíme všetky naše výpočty. Každé dvojčlenné číslo môžeme previesť na jedinú číslicu prirodzeným sčítaním zľava doprava. Konečné číslo, ktoré vyjde sčítaním všetkých čísel, sa volá duševné alebo duchovné číslo a znázorňuje koleso osudu. Každé číslo má pozitívne účinky, ktorými je každý z nás obdarený. Pretrvávajú aj záporné účinky čísla, ak sú dve alebo viac čísel v rozpore. Každé písmeno abecedy je zastúpené číslom, ako vidieť na obrázku. Písmená a číselné hodnoty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Osobné číslo Odhaľuje Váš prístup k životu a to, ako zvládate životné výzvy, a určuje základy Vašej osobnosti a tvár, ktorú ukazujete svetu. Vaša „vonkajšia osobnosť“ má numerickú hodnotu spoluhlások vo vašom mene. Vaše „vnútorné Ja“, ktoré sa môže značne líšiť od vonkajšieho, je dané samohláskami. Spočítané dohromady, samohlásky a spoluhlásky dávajú celkové osobné číslo. Ak máte rôzne rady čísel, pomôže vám to k hlbšiemu pochopení seba samých. Ak Vaša vnútorná osobnosť má rovnaké číslo ako vonkajšia alebo je s ňou v súlade, nemáte ťažkosti z uplatňovaním svojej osobnosti. Ale ak Vaša vnútorná a vonkajšia osobnosť majú disharmonické čísla, môže byť výsledkom konflikt. Tvár, ktorú ukazujete svetu, potom zakrýva veľmi odlišné vnútorné potreby, ktorým je odopreté prejaviť sa verejne. Postup: Použite tabuľku numerických hodnôt a vypočítajte hodnotu spoluhlások a samohlások vo svojom mene a potom ich spočítajte, aby ste získali hodnotu celého mena. Príklad : Samohlásky = 20 = 2+0= 2 Spoluhlásky 25 2+5= 7 Osobné číslo:2+7=9 OSOBNÉ ČÍSLA 1 Ego a logická myseľ Energetický, sebaistý, tvorivý, spoločenský. Prirodzená vodcovská osobnosť so silnou vôľou. Rád riadi druhých. Môže byť dominantný. Zablokované prejavy: Narkománia, nespokojnosť, neistota, tvrdohlavosť, samoľúbosť, neznášanlivosť. 2 Duch spolupráce a súladu Ochotný pomáhať druhým, starostlivý, výkonný. Hľadá bezpečie a stabilitu. Pasívny a prístupný. Pomocník Zablokované prejavy: Priveľká kritickosť, nerozhodnosť, priveľká prispôsobivosť, pomáha, ale náhle prestane. 3 Potreba citového vyjadrenia a precitlivenosť Citový, aktívny, družný, výrečný. Má úspech. Geniálny. Idealistický, večný optimista. Zablokované prejavy: Strach z odmietnutia, snaží sa získať pozornosť druhých, namyslenosť, zradnosť, melanchólia, precitlivenosť. 4 Číslo formy a obsahu Logický, vyrovnaný, spoľahlivý, dôveryhodný. Sebaisto výkonný, dosahuje trpezlivo pokrok. Môže byť priveľmi rezervovaný; potrebuje viac pružnosti. Zablokované prejavy: Netrpezlivosť, nepraktickosť, nestálosť, konzervatívne návyky. 5 Rovnováha medzi voľnosťou a disciplínou Miluje slobodu, rázny, spontánny, nekľudný. Má mnoho tvárí. Živá, vtipná myseľ. Spoločenský. Všestranný kontaktný človek, vie jednať s ľuďmi. Zablokované prejavy: Roztržitosť, nezodpovednosť, priveľká opatrnosť, nespoľahlivosť. 6 Číslo lásky Utešiteľ, diplomat, vzpriamený. Dáva a stará sa. Hľadá rovnováha súlad. Vynikajúci v obchode a v bankovníctve. Zablokované prejavy: Puntičkár, pôžitkár, sebec, majetnícky, žiarlivý. 7 Potreba vypestovať si dôveru Premýšľavý, introvertný, nad všetkým povznesený. Cesty do vlastného vnútra, sníva o lepšom svete. Vyberavý, analytický a všímavý. Zablokované prejavy: Podozrievavosť, uniká pred skutočnosťou, zatrpknutosť, zradnosť, nedôverčivosť. 8 Potreba spojiť hmotné úspechy s duchovnými Veľkoryso štedrý, rozhodný, spoľahlivý. Dobrý organizátor zo zmyslom pre zodpovednosť, ale môže budiť dojem príliš náročného, pretože chce o všetkom rozhodovať.Zablokované prejavy: Ničí sám seba, tyran, posadnutosť peniazmi. 9 Číslo dokonalosti Dynamický, charizmatický, nezávislí. Duchovne vyspelý, ale aj tak sa musí ešte učiť. Potrebuje sebakázeň a pochopiť sám seba. Zablokované prejavy: sebectvo, mrhanie nadaním, bigotnosť. 11 Životné poslanie Vplyvný vodca a nebezpečný protivník. Vládne strhujúcimi presvedčujúcimi schopnosťami. 22 Zvláštna lekcia Silný a veliteľský. Nesmierny potenciál, pokiaľ s ním dobre zachádzajú. Ruka Fatimy Hovorí sa o nej, že ukáže Vašu povahu, charakter a schopnosti na základe numerickej hodnoty (Vášho vlastného čísla) mena, pod ktorým ste známi. Ak chcete zistiť svoju základnú charakteristiku, pozrite sa na tabuľku vlastných čísel. Ruku Fatimy môžete použiť tiež k zisteniu čísel svojich partnerov, priateľov, zamestnávateľov a detí. Tabuľka Vám poslúži pri výbere mena pre Vaše dieťa alebo pre Vás, ak chcete svoje meno zmeniť. Dobrú službu Vám urobí pri voľbe profesionálneho mena alebo pseudonymu, pretože si podľa nej môžete vybrať také, ktoré vibrácie Vám zaistia šťastie. Ruka Fatimy ukazuje oblasti, kde nájdete šťastie aj tam kde musíte prekonať slabiny. Taktiež môže upozorniť na možnosti úspešnej životnej dráhy a budúce perspektívy. Postup: Napíšte meno a priezvisko a medzi jednotlivými písmenami nechajte medzery. Pod každým písmenom napíšte príslušnú hodnotu, ktorú nájdete na doleuvedenom obrázku ruky. Spočítajte hodnoty u každého mena a potom ich spočítajte dohromady. To je Vaše vlastné číslo. Ak tam nájdete celé číslo, rozdeľte vlastné číslo na jednotlivé číslice a kombinujte jednotlivé zhody tak, aby Vám vyšiel výklad. NAPR: z mena: z priezviska: 100 1 100 9 1 40 1 500 1 100 10 50 700 1 Vyhľadám si v tabuľke numerických súvislostí čísla 1000, 600, 14. Tam sa dozviem, že som naplnená ctižiadosťou a najprv sa stanem obeťou závisti a až potom príde úspech a obrat šťasteny a že som oddaná a altruistická. A-1 N-40 Z-500 B-2 O-50 J-600 C-3 P-60 V-700 D-4 Q-70 HI-800 E-5 R-80 HU-900 F-6 W-400 G-7 S-90 H-8 T-100 I-9 U-200 K-10 X-300 L-20 Y-400 1 Vášeň, ambície, elán 2 Zakončenie, kríza, nové začiatky 3 Mystika, fantázia, duchovná láska 4 Smelosť, múdrosť, energia 5 Šťastie, bohatstvo, manželstvo 6 Puntičkárstvo, práca 7 Meditácia, čisté city 8 Láska k spravodlivosti, čestnosť 9 Ťažká doba s problémami 10 Naplnenie, spravodlivosť, budúce šťastie 11 Chyby, neľahko dosiahnuteľný úspech 12 Šťastie, úspech 13 Cynizmus 14 Oddanosť, altruizmus (nezištná starostlivosť o blaho iných ľudí) 15 Kult krásy a ideálu 16 Dokonalé šťastie, zmyselnosť, láska 17 Nezodpovedná nestálosť 18 Nenapraviteľná tvrdohlavosť 20 Smútok, strohosť 21 Agresivita, násilie 22 Vynaliezavosť, obozretnosť, tajomnosť 24 Ľahostajnosť, sebeckosť 25 Inteligencia, plodnosť 26 Ste radi užitočný 27 Guráž a nepoddajnosť 28 Neha a láska 30 Manželstvo, vehlas 31 Ctižiadosť a sláva 32 Celibát, zdržanlivosť 33 Príkladné správanie 34 Útrapy a veľké súženie 35 Telesné a duševné zdravie 36 Génius, fenomenálne nápady 37 Cnostný, dlhodobý vzťah 38 Hrabivosť, závistlivosť 40 Veselosť, radosť 41 Chýba vedomie vlastnej hodnoty 42 Cestovanie, náročné skúšky 43 Duchovný učiteľ, obrady 44 Moc, pompa, česť 45 Tvorivý, veľa detí 46 Prebytok, život na vidieku 47 Bezstarostný život, dlhovekosť 48 Právne záležitosti, súd 50 Obmedzenie, potom sloboda, šťastie 60 Prežijete svojho partnera 70 Milujete vedu 73 Milujete prírodu a prostotu 75 Citlivosť, vrelosť, filantropia 77 Pokání, odpustenie 80 Choroba, vyliečenie, dlhý život 81 Umelecké sklony, intelekt 90 Nedostatok prezieravosti 100 Česť, sláva 120 Lojálnosť, vlasteneckosť 150 Pochlebovanie, licomernosť 200 Nerozhodnosť 215 Ľahko postihovaný nehodami 300 Filozofická myseľ 313 Intuícia, jasnozrivosť 350 Naivita 360 Spoločenskosť mnohostranné nadanie 365 Vypočítavosť, vlastné záujmy, sebectvo 400 Umenie, láska, výbušnosť 490 Tajnostkárstvo, záhadnosť, vrúcni cit 500 Voľby, česť, sláva 600 Obeť závisti, úspech a obrat šťasteny 666 Lstivé intrigy, strata postavenia 700 Sila, vitalita, zdravie 800 Úspech, vyhnanstvo 900 Odmenená statočnosť 1000 Naplnená ctižiadosť 1095 Mentalita obete 1260 Súženie, šťastná staroba 1390 Telesná slabosť, duševná sila Zložené a karmické čísla Keď vezmeme celkovú hodnotu mena človeka a spojíme ju s jeho dátumom narodenia a neprevedieme ju na jednočlenné číslo, hovoríme o čísle zloženom. Napríklad: S u m a n K u m a r D a t t a 1 3 4 1 5 = 14 2 3 4 1 9 = 19 4 1 2 2 1 = 10 14 + 19 + 10 = 43 Zložené číslo Karmické čísla sú zvláštne čísla, ktoré sa nikdy neprevádzajú na jednočlenné číslo. Takými číslami sú: 11,13,14,16,19,22,33,44,55,61 a 63. Napríklad: S a n ž í v D i v a n ž í K a p u r 1 1 5 1 5 5 4 = 22 4 9 4 1 5 1 9 = 33 2 1 7 3 9 = 22 Zložené a karmické číslo ako hlavné číslo má celoživotné účinky, zatiaľ čo číslo udalosti platí len na obmedzené dobu. Výrazom „Karma“ máme na mysli výsledok nejakej činnosti a karmické číslo v niečom živote označuje opakované nedostatky. Ak sa vyskytne ako číslo udalosti, trvajú neblahé účinky len určitú dobu. Ako náhle karmické číslo vymizne, jedinec sa vyvinie v novom bytí so širšími možnosťami. Číslo 10 Čestný Dôveryhodný Sebavedomý Šťastný Buď úspešný alebo smoliar Číslo 11 ( karmické) Ľudomilný Energický Intuitívny a jasnovidný Veštecké schopnosti Príkladný Dobrosrdečný Emocionálne chladný Číslo 12 Prirodzená tendencia k napravovaniu a uzmierovaniu Trpí potichu Úzkostlivý a nervózny Obetavý Číslo 13 ( karmické) S odvahou čelí životu Často mení plány a miesta Číslo 14 ( karmické) Energický so záľubou v sexe Nerozhodný a temperamentný Zabúdajúci a neznalý Pohyblivý a nadšený Rád čelí nebezpečenstvu a riskuje Láskavý a milujúci Číslo 15 výrečný Zmyselný Umelecké sklony Príťažlivý Spoločenský Hudobné sklony Číslo 16 ( karmické) Slabomyseľný Poddajný Nebezpečenstvo zlyhania Číslo 17 Silný Nezávislý Pravdovravný Dôveryhodný Výkonný Vyrovnaný a intuitívny Číslo 18 Ľudomilný Autoritatívny Hašterivý Spravodlivý a pravdovravný Materialistický Radikálna povaha Liečiteľské schopnosti Číslo 19 ( karmické) Šťastný Úspešný Výnimočne láskavý Vážny a čestný Číslo 20 Mierumilovný Šťastný Duchovne založený Číslo 21 Citovo nevyrovnaný Zmätený Romantický a literárne založený Ľahkovážny Múdry a milujúci Úspešný Umelecké a hudobné sklony Veľkorysý a impulzívny Čestný a schopný Číslo 22 ( karmické) Veľmi schopný Múdry a vzdelaný Duchovne založený Tvorivý Vľúdny a úprimný Vtipný Číslo 23 Tvorivý Rozvážny Úspešný a slávny Chytrý a bystrý Nadaný v reči a písaní Veľmi šťastný Nesebecký Opovážlivý Číslo 24 Tvorivý, umelecké cítenie Ľudomilný a spravodlivý Verný a spoľahlivý Harmonický a vyrovnaný Láskavý Miluje domáci život Číslo 25 úspešný Vedecky zameraný Miluje slobodu Filozofický a intuitívny Pozorný Číslo 26 Diplomatický Pôžitkársky Nedbalý Úspešný Citovo nevyrovnaný Skúsený a múdry Energický a neúprosný Vodcovské schopnosti Číslo 27 Zámožný Často cestuje Nezávislý Literárne sklony Fanatický Láska k umeniu, kráse, mieru a spravodlivosti Tvorivý Vzdelaný Netolerantný Výkonný a úspešný Bystrý Číslo 28 Odvážny Dosahuje úspech Iniciatívny Tvrdohlavý Svojbytný a individualistický Výstredný a chválenkár Tvorivý a vynaliezavý Má vodcovské schopnosti Odhodlaný, má silnú vôľu Vtipný a zábavný Číslo 29 zraniteľný Intuitívny Vedecky a nábožensky zameraný Nervózny a napätý Dobrosrdečný a ľudomilný Umelecké a hudobné sklony Číslo 30 Vysoko emocionálny Vznetlivý Optimistický pohľad na svet Láska k hudbe a divadlu Číslo 31 Sebecký Sebestačný Osamotený Číslo 32 Tvorivý Rečnícky zdatný Zameraný na činnosti Priateľský a spoločenský Má rád spojenectvá, je nesebecký Číslo 33 ( karmické) Stabilný a spoľahlivý Poctivý Dôstojný Súdny Konzervatívny Ochranca Ohľaduplný Číslo 34 Tvorivý Intuitívny Duchovne a nábožensky zameraný Samotársky Konvenčný Číslo 35 Niekedy krutý Mierumilovný Rád cestuje Tvorivý a úspešný Celkovo priateľský Nápomocný Číslo 36 Tvorivý Ľudomilný Vplyvný Autoritatívny a schopný Láskavý a veľkorysý Súcitný a nápomocný Číslo 37 Priateľský Láskavý a veľkorysý Príťažlivý Číslo 38 Neúspešný Duchovne silný Nervózny a nestabilný Číslo 39 Zdravý, obdarený dlhým životom Priateľský a láskyplný Číslo 40 Hospodárny Nesebecký a veľkorysý Matematický talent Bezstarostný a uvoľnený Číslo 41 Úspešný Tlmí svoje vášne Dosahuje vytýčených cieľov Číslo 42 Silne veriaci Veľmi príčinlivý Umelecké a hudobné sklony Môže byť zradný Číslo 43 Čelí pohromám Možné zlyhania Možné nebezpečenstvo Číslo 44 ( karmické)Statočný Úspešný a slávny Môžu nastať osobné straty Číslo 45 Nápomocný Bystrý Spokojný manželský život Číslo 46 Vynaliezavý Psychologicky zameraný Vedecky zameraný Idealista Ambiciózny Náladový Číslo 47 Labilný Spolupracujúci Súdny Ochotný a taktný Číslo 48 Láskyplný Pôžitkársky Úspešný Psychologicky zameraný Spoločenský Šťastné manželstvo Umelecké sklony Rád sa baví Číslo 49 Celkom vyrovnaný Duchovne založený Výstredný Diplomatický Cnostný Neúprimný Číslo 50 Veľmi aktívny Výrečný Príťažlivý Dominantný Úspešný a známy Slávny Vplyvný Vodcovské schopnosti Číslo 51 Vodcovské schopnosti Úspešný Vplyvný Veselý Číslo 52 Trpezlivý Miluje prírodu Odvážny Duchovne založený Číslo 53 Analytické myslenie Autoritatívny Temperamentný Konvenčný Číslo 54 Výrečný Zdravý Uznávaný Dlhovekosť Zámožný Číslo 55 ( karmické) Dominantný Nábožensky založený Prudký Nadšený Vodcovské schopnosti Číslo 56 Úprimný Podnetný Teší sa veľkému uznaniu Nervózny a neposedný Číslo 57 Príjemný Aktívny Zdravý Spoločenský Exhibicionistický Úspešný a zámožný Číslo 58 Zdravý Láskyplný Sklony k okultizmu Úprimný Nevypočítateľný Číslo 59 Úspechy pri námorných výpravách Hazardná a hráčska povaha Sklony podvádzať a švindľovať Číslo 60 Veselý Zdravý Rebel Nepoddajný Číslo 61 ( karmické) Úprimný Schopnosť sebakontroly Rád prežíva príjemné pocity Mierumilovný Rád cestuje Číslo 62 Hlboko pôsobivý Ambiciózny Náladový Individualistický Filozoficky zmýšľajúci Číslo 63 ( karmické) Reformátor Hýrivý Zdravý Tulák Číslo 64 Literárne sklony Individualistický Dokáže využiť príležitosť Číslo 65 Duchovne zameraný Má šťastné manželstvo Nábožensky založený Číslo 1 ( ľudia narodení 1.,10.,19.,28. v ktoromkoľvek mesiaci) Tvorivý ,Silný,Tvrdohlavý,Vynaliezavý,Odhodlaný,Pevný v názoroch,Ambiciózny,Neznesie odpor,Úspešný v zamestnaní,Má vlastnosti vodcu, Šťastné farby: všetky odtiene zlatej, žltej a bronzovej. Šťastné dni: nedeľa a pondelok. Drahé kamene: topas, jantár a žltý diamant. Číslo 2 ( ľudia narodení 2.,11.,20.,29. v ktoromkoľvek mesiaci) Tvorivý,Romantický, má umelecké cítenie,Láskavý a skromný,Neposedný a nevyrovnaný,Precitlivený Nedostatok sebavedomia,Ľahko prepadá zúfalstvu,Spolupracujúci a priateľský,Diplomatický a svojvoľný,Prispôsobivý,Nesmelý a vľúdny,Šťastné farby: všetky odtiene zelenej, smotanová a biela. Šťastné dni: nedeľa , pondelok a piatok. Drahé kamene: perla, mesačný kameň a nefrit. Číslo 3 ( ľudia narodení 3.,12.,21.,30. v ktoromkoľvek mesiaci Ambiciózny,Veľmi nezávislý,Pyšný,Diktátorský,Túži po autorite,Zásadový,Veselý a šťastný,Tvorivý, cit pre umenie,Nápaditý a podnetný,Všestranný a vynikajúci,Optimistický,Šťastné farby: vínová, fialová a ružová. Šťastné dni: štvrtok, utorok a piatok. Drahé kamene: ametyst. Číslo 4 ( ľudia narodení 4.,13.,22.,31. v ktoromkoľvek mesiaci) Opatrný a uvážlivý,Tvrdohlavý a odhodlaný,Veľmi presný a praktický,Citlivý,Veľké napätie a citlivosť, Upadá do hlbokej melanchólie,Pracovitý a zodpovedný,Systematický a usporiadaný,Stabilný a výkonný,Sklon k poctivosti,Vedecky zameraný,Šťastné farby: žiarivá biela, elektrická modrá, odtiene šedej.. Šťastné dni: sobota, nedeľa a pondelok. Drahé kamene: zafír. Číslo 5 ( ľudia narodení 5.,14.,23. v ktoromkoľvek mesiaci) Priateľský,Impulzívny,Energický,Šikovný,Činorodý,Náladový a výbušný,Miluje hry a hádanie,Rýchle sa rozhoduje a premýšľa,Všestranný a podnetný,Miluje slobodu a zábavu,Šťastné farby: všetky odtiene šedej, biela svetlé odtiene. Šťastné dni: streda a piatok. Drahé kamene: diamant, platina striebro. Číslo 6 ( ľudia narodení 6.,15.,24. v ktoromkoľvek mesiaci) Priateľský a veľkorysý,Muzikálny, cit pre umenie,Magnetický a atraktívny,Milovaný a zbožňovaný,Odhodlaný Zodpovedný a čestný,Tvrdohlavý,Súcitný a spravodlivý,Verný a spoľahlivý,Pevný v názoroch,Vyrovnaný a harmonický,Šťastné farby: všetky odtiene modrej a ružovej. Šťastné dni: utorok, štvrtok a piatok. Drahé kamene: tyrkys a smaragd. Číslo 7 ( ľudia narodení 7.,16.,25. v ktoromkoľvek mesiaci) Veľmi nezávislý ,Originálny a analytik ,Miluje zmeny a cestovanie ,Neposedný ,Snívajúci a mystik ,Dôstojný a chápajúci ,Objavujúci a pozorujúci ,Znalý a vzdelaný ,Filozof a jasnovidec ,Magnetický a okúzľujúci ,Všestranný, umelecky zameraný, romantický ,Šťastné farby: všetky odtiene zelenej, bledé farby, biela a žltá. Šťastné dni: nedeľa a pondelok. Drahé kamene: mačacie oko a perly. Číslo 8 ( ľudia narodení 8.,17.,26. v ktoromkoľvek mesiaci) Filozoficky zameraný ,Nábožensky založený ,Tvrdohlavý ,Obetavý ,Tajomný a silno citovo založený ,Láskavý a spoľahlivý ,Horlivý a ambiciózny ,Odovzdaný osudu a fanatický ,Odolný a neústupný ,Autoritatívny a výkonný Šťastné farby: všetky odtiene šedej, čierna, tmavomodrá a fialová. Šťastné dni: utorok, štvrtok a piatok. Drahé kamene: ametyst, tmavý zafír a čierna perla. Číslo 9 ( ľudia narodení 9.,18.,27. v ktoromkoľvek mesiaci) Impulzívny ,Odvážny ,Liberálny ,Popudlivý ,Nezávislý a nesebecký ,Láskyplný, súcitný a odpúšťajúci ,Vytrvalý, má silnú vôľu, odhodlaný ,Súcitný a ľudský, Štedrý a pomáhajúci ,Ľudomilný a duchovný Cit pre umenie a estetiku ,Šťastné farby: všetky odtiene červenej, bordová a ružová. Šťastné dni: utorok, štvrtok a piatok. Drahé kamene: rubín, granát, krevel.


Komentáře k článkuVložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden: (požadováno)

 
Pôžička bez ručenia

Vytvořenou službou WEP.SK - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok