O mně

Naša práca Veštiareň Magica team Od roku 1996 do 2012 sme sa osobne stretli s vyše 3000 klientmi, cez 16 000 krát sme pomáhali na diaľku, 111 krát sme vycestovali za klientmi mimo Slovenska, 16 letných sezón sme strávili s klientmi na ezoterických pobytoch pri mori, 918 priestorov sme zbavili negatívnych energíi... TOPlist

Náhodné fotografie

Reklama

Výhodná Pôžička bez príjmu pomôže kedykoľvek.7 Hermetických princípov.

Principů pravdy je sedm. Ten kdo je zná chápe a vlastní magický klíč, jehož dotykem se otevírají všechny dveře chrámu. I. Princip mentalismu > Vše je mysl, Vesmír je mentální < Myšlenky jsou energie a projevují se jako věci. Myšlenky vynikají nad hmotou, hmota jsou myšlenky v rozdílné hustotě. Myšlenky přitahují nebo odpuzují jiné myšlenky, stejně jako hmota, která se projeví dříve nebo později v závislosti na čistotě tvých myšlenek. Lokální a všeobecná mysl je propojená, negativa mají sklon projevit se častěji než pozitiva. Dej pozor na to nač myslíą, můľeš to dostat! II. Princip souladu > Jak nahoře tak i dole, jak dole, tak nahoře < Upozornění na zákon hierarchie a zákon symetrie v podmínkách zrcadlové reflexe ve vztahu k IV. (Viz také zákon možné přitažlivosti, stejně jako zákon souladu.) Vše je ve vztahu ke všemu, stejně jako uzly v rybářské síti, a těch je 12. III. Princip vibrace > Nic neodpočívá. Vše je v pohybu - vše kmitá < Vše je formováno z "balíčků" energie +/- kmitajících svou vlastní frekvencí. Každý z nich nese informaci, která se mění okamžitě a překonává rychlost světla bez mezí a hranic. Vše je ve věčném pohybu a změně, nové a staré, stvoření i zkáza. IV. Princip polarity > Vše je podvojné - všechno má póly < Všechno má svůj protějšek - podobné i nepodobné je totéž. Opaky jsou identické povahy, ale v různé míře. Extrémy se potkávají s extrémy. Veškeré pravdy jsou jen polopravdami. Všechny paradoxy mohou být smířeny. Každý obal má svůj vnějšek a vnitřek, což jsou stejné, ale různé a neoddělitelné části tetéž věci. Polarita existuje ve dvou formách, omezeně fixní a příčná. Odvěký kříž symbolizuje pozitivní energii ( + ), ( -- ) negativní. Když se ty dvě setkají zrodí se třetí síla, nesoucí s sebou buď tvoření anebo zkázu. V. Princip rytmu > Všechno pluje ven i dovnitř, vše má svůj příliv a odliv < Všechny věci vznikají a zanikají. Ve všem se projevuje pohyb kyvadla - výkyv doprava je roven výkyvu vlevo. Rytmus se vyrovnává. Vše má svůj vlastní takt, ovlivněný jinými a ostatními takty. Všechno má svůj vlastní čas a je jeho projevem. (Viz zákon kompenzace a zákon neutralizace.) VI. Princip příčiny a následku > Každá příčina má svůj následek a každý následek má svou příčinu - vše se děje podle zákona < Je možné pojmenovat zákon, ale ne ho poznat. Je mnoho záměrů z příčiny, ale nic neunikne zákonům vesmíru. To, o čem přemýšlíte, je příčina, co tím přivodíte je následek. (Vztahuje se k zákonu přitahování protikladů, k zákonu reciproce a zákonu kompenzace.) VII. Princip plození > Plození je ve všem; vše má své mužské a ženské principy < Ve všech úmyslech se projevuje pohlaví. Pohlaví existuje ve dvou formách - směřující do délky a příčné. Ve vztahu k zákonu přitažlivosti (dva póly a vzájemnost mezní a příčná (VI) (Viz také ve shodě s přitažlivostí a ve vztahu k různému a protilehlému (IV.) Z toho vyplývá, že rozhodnutí cosi udělat či neudělat nemá být založeno na nijakých společenských zvycích a proudech, intelektuální úvaze, úsudku či logice nebo "vnímání karmy". Rozhodnutí musí vyjít z vnitřního proudu, pozorovaného pokojným pohledem uvnitř sama sebe. Tam je vír moudrosti vesmíru a tvé srdce je v jeho středu. Naslouchej a uč se. Každý si má být v každém okamžiku vědom bytí ve shodě s prouděním vesmíru. Zbav se nečistých myšlenek, osvoboď se od každé touhy po zaručených dílčích výsledcích, buď osvobozen od každého očekávání výhod nebo nějakého zisku v každé formě. Naslouchej svému nitru, a pak jednej podle toho, co jsi viděl ve svém srdci, protože v tomto okamžiku potřebuješ pravdu. To je závazné. Musíš být čistého srdce a odložit své ego. Musíš se zbavit jakéhokoliv stresu a záporných myšlenek, osvobozen od všech přání, protože tato si vyminují řízení a pokrucují tvé činy. Nenasloucháš-li vnitřnímu vedení nebo se mu pokusíš jakkoli vyhnout, budeš stále jen mdlý, malý a vratký. Prostě nemysli, vyprázdni svou mysl, podrob se míru v jádru svého srdce a uznej, že nejsi nic víc, ale ani méně, než pouhou částečkou ohromného vesmíru. Pak budeš jednat s čistou láskou, pro největší dobro, bez postranních záměrů či očekávání konkrétního výsledku nebo odměny. Vesmír odpoví stejným způsobem a usměrní tvůj život. "Nebe k nám nemůže přijít, pokud naše srdce nebudou pokojná a čistá." "Buď dítětem, děláš-li věci dospělých." (TAO)


Komentáře k článkuVložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden: (požadováno)

 
Pôžička bez ručenia

Vytvořenou službou WEP.SK - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok